Згода на обробку персональних даних

Згода на обробку персональних даних – це добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у будь-якій формі.

Під інформованою згодою на обробку персональних даних варто розуміти добровільне, компетентне прийняття користувачем сайту рішення про обробку його персональних даних, яке ґрунтується на одержанні ним повної, об’єктивної і всебічної інформації стосовно майбутньої обробки персональних даних.

Користувач, який продовжує користуватися сайтом Клініки вважається таким, що надає згоду на обробку персональних даних.

Користувач, що продовжує користуватися сайтом також підтверджує, що: 

1. ознайомився з політикою конфіденційності, повністю зрозумів її зміст, вона для нього прийнятна. Користувач її прийняв.

2. надав персональні дані виключно особисто про себе; 

3. передача таких даних не порушує законодавства України, права та свобод інших осіб;

4. інформація, що міститься в цих даних, є достовірною, актуальною та повною.