Угода користувача

Ця угода визначає умови та правила використання веб-сайту https://kes.com.ua/.

Цей веб-сайт не є засобом масової інформації.

Визначення термінів і понять.

Сайт – розташований за адресою https://kes.com.ua/.

Адміністрація (представник Сайту/Власника Сайту) – особа уповноважена власником Сайту на дії, передбачені Угодою.

Користувач – будь-яка особа, яка перейшла на Сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з розміщеним на ньому контентом.

Персональні дані – відомості, які Користувач надає при взаємодії з сайтом, відповідно до цієї Угоди та чинного законодавства.

Угода – ця Угода зі змінами та доповненнями.

1. Загальні положення.

1.1. Ця Угода є офертою умов з користування Сайтом між Адміністрацією Сайту та Користувачем. Угода регламентує порядок використання Користувачем ресурсів, сервісів та можливостей Сайту, наданих Адміністрацією.

1.2. Використовувати Сайт дозволено тільки Користувачу, який прийняв усі умови цієї Угоди. Користувач зобов’язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту.

1.3. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач надає свою згоду бути зв’язаним умовами цієї Угоди.

1.4. Якщо особа не погоджується з умовами цієї Угоди (повністю або частково), то їй не надається статус і права Користувача, і особі забороняється використовувати Сайт та будь-яку інформацію, що на ньому розміщена.

1.5. Забороняється користуватися сайтом особам, які не досягли 18 років. Адміністрація серйозно ставиться до питань безпеки, особливо якщо це стосується неповнолітніх. Тому просимо батьків роз’яснити дітям проблему безпеки в Інтернеті, а також мету використання цього сайту.

1.6. Вміст Сайту захищений авторським правом відповідно до законодавства України та міжнародним авторським правом. Ніхто, окрім Адміністрації, не має права змінювати, публікувати, передавати, брати участь в передачі або продажу, відтворювати, створювати нові твори, поширювати, виконувати або будь-яким іншим способом використовувати вміст сайту (в тому числі програмне забезпечення ) цілком або частково.

2.Права та обов’язки Користувачів та Адміністрації.

2.1. Користувач та Адміністрація при користуванні Сайтом зобов’язуються дотримуватись законодавства України та цієї Угоди.

2.2. Права та обов’язки Користувача.

2.2.1. Користувач має право переглядати, використовувати та завантажувати інформацію з Сайту виключно для особистого некомерційного використання;

2.2.2. Користувач не має права використовувати Сайт для здійснення будь-якої діяльності, яка має наметі одержання прибутку (окрім такої діяльності, яка окремо обумовлена угодами між Користувачем та Адміністрацією);

2.2.3. Користувачу забороняється використання інформації з Сайту на інших сайтах, ресурсах та/або в комп’ютерних мережах без посилання на Сайт, як на джерело такої інформації;

2.2.4.Користувач не має права збирати інформацію про інших Користувачів, включаючи особисті та контактні дані (персональні дані);

2.2.5. Користувачу заборонено розміщувати комп’ютерні віруси та/або програми, що здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;

2.2.6. Користувачу заборонено вчиняти спроби обійти захисні технології Сайту;

2.2.7. Користувач не має права використовувати інструменти впливу на трафік, а також розповсюджувати будь-яку рекламу або спам;

2.2.8. Користувач не має права використовувати Сайт з іншою метою, не передбаченою цією Угодою.

2.3. Права та обов’язки Адміністрації.

2.3.1. Адміністрація має право:

2.3.1.1. вивчати статистику користування Сайтом;

2.3.1.2. зупиняти та обмежувати доступ до Сайту Користувача, що порушив умови використання;

2.3.1.3. вносити зміни до цієї Угоди без попередження та отримання згоди Користувачів;

2.3.1.4. визначати зміст, наповнення та зовнішній вигляд Сайту.

2.3.2. Адміністрація зобов’язується:

2.3.2.1. підтримувати Сайт в робочому стані, за винятком тих випадків, коли це не є можливим з технічних питань;

2.3.2.2. слідкувати за тим, щоб наповнення Сайту не суперечило нормам законодавства України, а також не дискримінувало осіб за ознаками статі, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

3. Заключні положення.

3.1. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом, обов’язковим до виконання всіма Користувачами Сайту та Адміністрацією.

3.2. Адміністрація в односторонньому порядку має право змінювати і доповнювати умови цієї Угоди. Адміністрація не зобов’язана повідомляти Користувачів про внесення змін чи доповнень до цієї Угоди.

3.3. Зміни до цієї Угоди набирають чинності з моменту їх публікації на цьому Сайті.

3.4. Користувачу рекомендовано періодично переглядати та ознайомлюватися з положеннями цієї Угоди, на предмет змін та доповнень в умовах користування Сайтом. Відповідальність за це покладається на Користувача.

3.5. Угода не втрачає чинності, якщо одне або декілька її положень в силу тих чи інших обставин стануть тимчасово або назавжди недійсними.

3.6. Ця Угода набирає чинності з моменту прийняття Користувачем умов цієї Угоди, що підтверджується фактом користування Сайтом, і діє до повного виконання її Адміністрацією та Користувачем.

3.7. Будь-які спори, які виникають з цієї Угоди, вирішуються між Адміністрацією та Користувачем шляхом переговорів. Якщо спір не було вирішено шляхом переговорів, такий спір має бути передано на розгляд суду, за відповідною підвідомчістю та підсудністю згідно законодавства України.

Соглашение пользователя.

Это соглашение определяет условия и правила использования веб-сайта https://kes.com.ua/.

Этот веб-сайт не является средством массовой информации.

Определение терминов и понятий.

Сайт – расположен по адресу https://kes.com.ua/.

Администрация (представитель Сайта/Собственника Сайта) – лицо, уполномоченное владельцем Сайта на действия, предусмотренные Соглашением.

Пользователь – любое лицо, перешедшее на Сайт и находящееся на нем, используя его свойства для ознакомления с размещенным на нем контентом.

Персональные данные – сведения, которые Пользователь предоставляет при взаимодействии с сайтом в соответствии с этим Соглашением и действующим законодательством.Соглашение – это Соглашение с изменениями и дополнениями.